Noveller på 6 ord med stop-struktur

Fortæl historien om dit liv med seks ord.

1. Afspil (del af) BBC Learning English podcast:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1615_6min_extra/page14.shtml

2. Dernæst følgende øvelse:
Stop!
Hvad har været de vigtigste pointer ved forelæsningen indtil nu?
Hvad har overrasket dig mest i indholdet indtil nu?
Hvad var uklart?
Først: skriv 2 minutter alene
Dernæst: tal med din sidemand

3. Her i transskription nogle af de ’Real Life Stories’, der læses op i programmet.
For sale. Baby shoes. Never worn.
Not quite what I was expecting.
After Harvard had baby with crackhead.
Found true love. Married someone else.
Never should have bought that ring.

4. Så kommer øvelsen: ’Skriv nu din egen’ (her et par eksempler til inspiration)
In the end she died. Alone.
Any chance I could go again?
Thank God there’s always next season!
3 minutter – fra nu af!

5. Quiz og byt (uden byt)
Alle har nu deres liv på en papirlap med seks ord
Alle rejser sig
Alle fanger en makker
Alle læser deres mininovelle op
Ny makker

Stop-strukturer ved forelæsning p.174-175 og Quiz og byt p.35 og 134 (Cooperative learning - Undervisning Med Samarbejdsstrukturer, Spencer Kagan - 2006, 1. udgave, Malling Beck)