Slangen

”Slangen” er en øvelse, som kan bruges af alle fag. Hovedformålet er at træne eleverne til at være fagligt præcise. Øvelsen er særligt egnet til elever, der kan have vanskeligt ved at formulere sig i korthed. Da der i øvelsen indgår et element af konkurrence, kan man forestille sig, at øvelsen appellerer til drenge. Øvelsen er god til at skabe variation i timen og høj aktivitet med bevægelse. Øvelsen er god til at samle op på fagligt stof, der er blevet gennemgået, men den kan også bruges til at gennemgå dagens lektie.
Til øvelsen kræves en tavle og en masse faglige spørgsmål.
Tidsbrug: 20-25 minutter afhængig af klassens niveau.

Arbejdsgangen
  1. Der tegnes en ”slange” af felter på tavlen. Man skal helst lave 20 eller flere sammenhængende felter, der ”slanger sig” på tavlen
  2. Eleverne dels op i grupper af maksimalt 4. Da vi typisk har 30 elever giver det ca. 7-8 grupper
  3. Til hver gruppe findes en bunke spørgsmål, der burde kunne besvares på baggrund af gennemgået stof (det er de samme spørgsmål til hver gruppe)
  4. En person fra hver gruppe går op til underviseren og tager et spørgsmål og bringer dette til gruppen
  5. Gruppen skriver nu svar på det pågældende spørgsmål
  6. Et gruppemedlem bringer opgavearket med svaret til underviseren, der skal godkende svaret samt tildele fra 1 til 3 point. Eleverne må nu flytte deres ”spillebrik” 1 til 3 felter i figuren med de sammenhængende felter på tavlen
  7. Den gruppe der først kommer i mål har vundet. Man kan dog med fordel forsætte legen, så man også får placeret 2. plads og 3. plads.