Remedialisering (Transformationsskrivning.)


Remedialisering eller transformationsskrivning er en øvelse, som kan anvendes i alle fag, og som kort og godt består i at omskrive en tekst ved at ændre forhold i kommunikationen (genre, afsender, modtager, omstændigheder, emne). Mest almindeligt er det at ændre genre.
Ideen bag øvelsen er, at der hos deltageren opstår nye erkendelser i processen, hvor en tekst skrifter form.

I undervisningen kan øvelsen skabe:

 1. Bevidsthed om stoffet i teksten.
 2. Bevidsthed om kommunikationssituationen
 3. Variation i timen
 4. Aktiverer eleverne
 5. Der produceres sprog
 6. Der åbnes nye perspektiver

Arbejdsgang:

Der tages udgangspunkt i en for faget vigtig tekst. Det kan være en teoritekst, en kilde, et stykke skønlitteratur, eller en skriftlig instruktion. Eleverne instrueres i at remedialisere eller tranformere teksten.
Det kan enten ske ved at de bedes om at omskrive en tekst til en ny genre, det kunne eksempelvis være en teori tekst der skulle omskrives til en nyhedsartikel (som er kendetegnet ved at det vigtigste står forrest og ved at man kan skære stof væk bagfra).
Det kan også ske ved at man ændre forudsætningerne for kommunikationen. De kan eksempelvis blive bedt om at omforme en teoritekst som er skrevet til gymnasieelever til en tekst de kan forstås af foleskoleelever på 7. klassetrin.
En forudsætning for at kunne remdialisere er, at man skaber sig så meget overblik over stoffet at man kan omdisponere, og at man begrebsliggør kommunikationssituationen.

Et eksempel på remedialisering, som vi bruger meget på skolen, er AT1, hvor et af projekterne går ud på, at omskrive et digt til en kropslig forestilling.

En mulighed for videre arbejde med øvelsen er at remedialisere den remdialiserede tekst. Eksempelvis kunne man bede eleverne om at omskrive den nyhedsartikel de har skrevet med udgangspunkt i teoriteksten til et telegram, hvor man indleder og afslutter hver sætning med ”stop” og hvor man frasortere alle overflødige ord.

Fif: Det er en god idé at være meget præcis med instruktionen til den genre der remedialiseres til. Eksempelvis specificere antallet af linjer, nyhedsartiklen må fylde.

Eksempel på opgave:


Remedialiser salmen ”Et barn er født i Betlehem”, som er omskrevet fra tysk af Grundtvig i 1817.
Struktur: Den omvendte nyhedstrekant (Hvorfra der kan skæres fra bagfra)
Afsender: Journalist
Medie: Avis
Modtagere: Nutidige danske læsere
Sprog: Nøgternt, ikke ironisk
Omfang: højest 10 linjer
Tid: 10 minutter. 1. Et barn er født i Bethlehem, Bethlehem,
  thi glæder sig Jerusalem.
  Halleluja, halleluja!
 2. En fattig jomfru sad i løn, sad i løn,
  og fødte himlens kongesøn.
  Halleluja, halleluja!
 3. Han lagdes i et krybberum, krybberum,
  Guds engle sang med fryd derom.
  Halleluja, halleluja!
 4. Og østens vise ofred der, ofred der,
  Guld, røgelse og myrra skær.
  Halleluja, halleluja!


 5. Forvunden er nu al vor nød, al vor nød,
  os er i dag en frelser fød.
  Halleluja halleluja!


 6. Guds kære børn vi blev påny, blev påny,
  skal holde jul i himmelby.
  Halleluja, halleluja!
 7. På stjernetæpper lyse blå,lyseblå,
  skal glade vi til kirke gå.
  Halleluja halleluja!
 8. Guds engle der os lære brat,lære brat,
  at synge, som de sang i nat.
  Halleluja, halleluja!
 9. Da vorde engle vi som de,vi som de,
  Guds milde ansigt skal vi se.
  Halleluja, halleluja!
 10. Ham være pris til evig tid,evig tid,
for frelser bold og broder blid!

Halleluja,halleluja!

Disposition:
Her ordnes oplysningerne fra salmen efter hvor vigtige de er:
 1. Vores nød er forsvundet (str.5), og vi kan igen blive Guds børn (str. 6) (Lige som vi var det i Paradis)
 2. Vi skal blive engle, og se Guds ansigt (str.9)
 3. Der er nemlig født en frelser. (str.5)
 4. Han blev født i en stald i Den palæstinensiske by Betlehem.(str.1)
 5. Denne frelser og konge (str.10) blev på mirakuløsvis født af en jomfru, som ikke er dronning, men fattig (str. 2)
 6. Han blev lagt i et ædetrug (str.6), og der kom engle og sang for ham, og der kom sågar diplomater fra regionen gav ham gaver.
 7. Hele begivenheden kan genopleves i kirken, hvor man kan synge, som englene og opleve at komme tæt på Gud.

Artikel:
Hele menneskeheden kan nu blive frelst.
Menneskeheden kan kaste sin tilbøjelighed til at gøre dårlige ting af sig og alle kan blive Guds børn, ligesom mennesker var det, før de blev smidt ud af Paradis.

I dag blev der født en frelser af og konge over hele menneskeheden.
Begivenheden fandt sted i den sydpalæstinensiske by, Betlehem. På mirakuløs vis var moren jomfru og hverken dronning eller bare velhavende, men fattig.
Frelseren blev efter sin fødsel lagt i et ædetrug, der kom engle og sang omkring ham, og højtstående diplomater fra regionen anerkendte hans kommende magtbeføjelser ved at bringe ham officielle gaver.
Hele begivenheden kan genopleves i nærmeste kirke, hvor englenes sange, bruges som udgangspunkt for fællessang, og hvor man kan føle sig set af Gud på en mild måde.
Ritzau

Opgave til workshop i Tisvilde 8/11-2011
Remidialiser den tekniske beskrivelse af et vristspark til en nyhedsartikel.
Struktur: Den omvendte nyhedstrekant (Hvorfra der kan skæres fra bagfra)
Afsender: Journalist
Medie: Avis
Modtagere: Nutidige danske læsere
Sprog: Nøgternt, ikke ironisk
Omfang: højest 7 linjer
Tid: 10 minutter.
Overskrift: Almindelige mennesker kan få en fodbold til at bevæge sig med uhørt høj hastighed

Tekst, fra Fodboldteknik af Birger Peitersen, 1993.

Det lodrette vristspark
Anvendelse:
Lange afleveringer og hårde skud

Teknisk beskrivelse
Situation: Bolden i død position eller i bevægelse langs jorden.
Støttebenet, let bøjet af balancemæssige grunde, placeres på siden af bolden og tæt ved den.
Foden peger i samme retning som den ønskede skudretning.
Samtidig med, at støttebenet placeres, føres sparkebenet med bøjet knæ bagud.
Selve fremføringen af sparkebenet sker ved en kraftig fremføring af låret, hvilket bringer knæet over bolden, og nu sker der en fuldstændig strækning af vristen (lås i anklen) og en eksplosiv udstrækning af knæleddet.
Bolden rammes i centrum med vristen, og den træffes, når foden er på det laveste punkt af sit sving.
Svingbevægelsen føres igennem.
Kig på bolden.
Ved høje afleveringer og skud: støttebenet lidt bag bolden.

Nøgleord:
 • Snørebåndene mod bolden
 • Knæet frem
 • Sving benet helt igennem.