Fællesfaglige skrivemåder på Roskilde Gymnasium

Fra: De fem søjler af Anders Pors: Autenticitet i gymnasiets skrivegenrer. Se: http://www.e-pages.dk/gennemsyn/99/10
De fem søjler defineres med udgangspunkt i en kommunikationsmodel, hvor skrivning betragtes som et forhold mellem afsender, modtager og stof. De enkelte søjler udtrykker skrivningens funktion i henhold til elementerne i kommunikationsmodellen.

Hjørnerne repræsenter afsender, modtager og stof:

Faglig/videnskabelig skrivning: Vægt på stof, fremstilling af viden med rette brug af fagets terminologi og metoder. Det er fagrækkens opgavetyper og de større opgavetyper.
Formidlende skrivning: Fokus på at ’oversætte’ den faglige viden og gøre den forståelig for en modtager med almindelige kundskaber.
Kommenterende/argumenterende skrivning: Fokus på at overbevise en modtager om en holdning eller blot udtrykke et synspunkt.
Kreativ skrivning: Den kunstneriske bearbejdning af en daglig viden, men et laboratorium til undfangelse af ideer før den faglige skrivning.
Brugsskrivning: Fokus på at opnå en bestemt handling hos modtageren.

Faglig/videnskabelig skrivning
Formidlende skrivning
Kommenterende/argumenterende skrivning
Kreativ skrivning
Brugsskrivning
Rapporter (fysik, biologi, kemi, naturgeografi)
Artikler/formidlingskrivning (dansk, engelsk, kemi, fysik, biologi, matematik)
Kronik (dansk)
Genre-øvelser (engelsk, dansk, tysk)
Logbog (alle fag)
Journaler (biologi, kemi, fysik, naturgeografi)
Ansøgninger, breve, cv (engelsk, tysk)
Blogs (alle fag)
Kreativ skriveøvelser (alle fag)
Portfolio (alle fag)
Rapporter over dataindsamling, herunder feltarbejde. (naturgeografi, biologi, idræt)
Posters (alle fag)

Læserbrev (samfundsfag, engelsk, dansk)
Billedbeskrivelse/billeddigt (engelsk, tysk)
Hjemmeside (alle fag)
Afleveringsopgaver (fysik, kemi, matematik)
Videoproduktioner (alle fag)

Taler (samfundsfag, dansk, engelsk)
Billedskrivning (alle sprog)
PowerPoint (alle fag)
Afleveringsopgaver (biologi)
Brevkassegenren (fysik)

Ekfrase (alle sprog)
Huskekort (alle fag)
Faglig/videnskabelig skrivning
Formidlende skrivning
Kommenterende/argumenterende skrivning
Kreativ skrivning
Brugsskrivning
Essays (dansk, fysik, kemi, filosofi)


Fiktiv dagbog (samfundsfag)
Talepapir (alle fag)
Oversættelse (alle sprog)
Litterær artikel (dansk)Arbejdsark (alle fag)
Billedanalyse (billedkunst, dansk, engelsk, spansk, fransk, tysk)Elever laver arbejdsspørgsmål/opgaver (alle fag)
Essay (engelsk)Spil (alle fag)
Projektrapporter (fysik, kemi, matematik, naturgeografi, samfundsfag, historie, Psykologi B)Hurtigskrivning (alle fag)
Dansk/historie-opgave (dansk, historie)Rapportskema (alle fag)
Resumé (alle sprog)Mind map (alle fag)
Faglig/videnskabelig skrivning
Formidlende skrivning
Kommenterende/argumenterende skrivning
Kreativ skrivning
Brugsskrivning
Delprøve 1: Træning af eksamensopgaver (engelsk)Læseformålsnoter (alle fag)
Abstract (alle fag)Registreringsskrivning
Personkarakteristikker (engelsk, fransk)Brainstorming (alle fag)
Indsætningsøvelser (alle sprog)Begrebskort/ Minilex (alle fag)
SRP og SRO (studieretningsfag, fag på b-niveau, dansk og historie)Interviewguides (samfundsfag)
AT-rapporter (alle fag)Spørgeskemaer (samfundsfag)
Synopsis (alle fag i AT, KS, NF (udvidet disposition), samfundsfag, biologiWikitekster (alle fag)
Faglig/videnskabelig skrivning
Formidlende skrivning
Kommenterende/argumenterende skrivning
Kreativ skrivning
Brugsskrivning
Notater (samfundsfag)
Problemformulering (at, alle fag)
Musikfaglig analyse (musik)
Opvarmningsprogrammet (idræt)
Genreoverlap
Genreoverlap
Genreoverlap
Genreoverlap
Genreoverlap

Journalistisk skrivning (dansk, engelsk, spansk, fransk, tysk, samfundsfag)
Journalistisk skrivning (dansk, engelsk, spansk, fransk, tysk, samfundsfag)


MatematikopgaverMatematikopgaver