Pamfletter

(eller pjecer, foldere, brochurer)
Den Store Danske : pamflet, (af eng.pamphlet 'pjece, lille skrift', måske efter den mlat. folkekomedie Pamphilus (seu de amore) 'Pamphilus (eller om kærligheden)', af gr. pamphilos 'elsket af alle'), kort stridsskrift af aktuel karakter.
– og nu også i undervisningen (red.)

I undervisningen kan pamfletter bl.a. bruges til:
- at samle op på et forløb (en pamflet pr. modul, fx delt ud på grupper eller en pamflet over hele forløbet)
- at samle op på et modul
- at samle op på baggrundsstof
- at bearbejde teoretisk stof
- at trække pointer ud at komplekse sammenhænge
- at lade eleverne arbejde kreativt med stoffet
- at styrke elevens evne til at skelne mellem væsentligt og mindre væsentligt
- at styrke elevens evne til at kunne forklare modeller, begreber e.l.
- at styrke elevens evne til at formulere sig enkelt og præcist
- at evaluere elevers standpunkt (-hvis pamfletten laves individuelt med/uden hjælpemidler)
- evt.

Arbejdsgang:
Bed eleverne tage farveblyanter, saks, lim, computer o.l. med til modulet.
Pamfletter kan laves i papir, vha. en skabelon i Word, i Word hvor papiret i ’sideopsætning’ er liggende og der laves tre kolonner eller i Publisher. Der kan tegnes eller kopieres illustrationer, modeller o.l. ind i pamfletten.
Lav en brainstorm/mindmap sammen med klassen over de elementer, de kan forestille sig være med i en pamflet over et givent emne. Få ideerne på tavlen, så de kan lade sig inspirere af dem undervejs i arbejdet.
Sæt en tidsramme for arbejdet og evt. benspænd (ting, der skal være med eller ting, der ikke må være med).
Beslut dig for om eleverne skal arbejde individuelt (hvilket er godt til evaluering) eller parvis/grupper (godt hvis du ikke har så lang tid).
De kan præsentere hinandens pamfletter i grupper, de kan uploades til lectio eller du kan nøjes med at kigge dem igennem.

Fif til elementer i en pamflet:
  • Top ti
  • How to do..
  • Dos and don’ts
  • Hot or not
  • Mit liv som…, fx Mit liv som enzym/kognitiv metafor/facework/Napoleon/andengradsligning/ ionisk søjle/Jesus/vandrende lavtryk/Den Anden puniske krig osv.
  • Opskrifter, fx opskriften på et romantisk digt
  • En guide til …