Omvendt Brainstorm

Arbejdsgang ved omvendt brainstorm:
Anvendelsesområder: Som igangsætter, som brainstorm, som evaluering…

  1. Skriv så mange negative udsagn om et givent emne du kan komme i tanke om.
  2. Skriv i googledoc. Skriv først i alm. worddokument. Klip dernæst ind i googledoc. Lad evt. eleverne skrive med papir og blyant og senere på tavlen.
  3. Fjern negationen fra dit udsagn.
  4. Ret din sætning til så den giver mening.
  5. Vælg et eller to udsagn I holder særligt af og skriv dem på tavlen.

Fordele:
  • Det er sjovt/motiverende
  • Øvelsen fjerner det første umiddelbare forbehold
  • Alle kan være med
  • Kan anvendes som indledende fase andre skriveøvelser (eksempelvis Flyums fem og syvpunktsøvelser.)