Lyt, tegn, skriv

 • Hurtigskriv 5 min om det, du har oplevet den sidste time/de sidste fem minutter/det sidste filmklip osv.
 • Sammenfat det, du har skrevet i en grafisk fremstilling/en model/en tegning el.lign.
 • Vis og forklar din illustration til dine teammedlemmer.
 • Skriv til slut et kort resume i fællesskab. Max. 5 linjer.

Tre til the (som overbygning til Lyt, tegn, skriv)

 • Team-medlem 1 i teamet er vært/værtinde,
 • De tre andre team-medlemmer rejser sig og går hen til hver sin vært.
 • Værten i teamet præsenterer resuméet for gæsterne.
 • Gæsterne takker for en dejlig aften og vender tilbage til deres oprindelige teams.
 • Ordet rundt (evt. notatkrav.)

Ordet rundt

 • De hjemvendte teammedlemmer rapporterer tilbage til basen/værten.
 • Evt. tidsramme

Lyt, tegn, skriv p.175
Tre til the p.162-163
Ordet rundt p.122-123
(Cooperative learning - Undervisning Med Samarbejdsstrukturer, Spencer Kagan - 2006, 1. udgave, Malling Beck)

Fif: Lyt, tegn, skriv kan også bruges som stop-struktur under et lærerforedrag, en gruppefremlæggelse, som opsamling i gruppearbejde/AT/arbejde med et web 2.0 program osv. Overvej et notatkrav, f.eks.: ’noter de tre vigtigste pointer, og tag dem med tilbage til teamet.’ Mulig overbygning: ’skriv et fælles resume’ til allersidst.