Genre

Kompetencer

Fag (afh. af studieretning)

Søjle

Journaler
Genre: rapport introduceres
biologi, fysik, kemi, naturgeografi, idræt, nv
Faglig/ videnskabelig skrivning
Rapporter
Struktur: fokus på disposition og struktur. Relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. Sprog: fagets terminologi
Afleveringsopgaver
Genre: den logiske tankegang skal fremgå. Sprog: væsentligt idet matematik har sit eget sprog
matematik
Litterær artikel
Genre: analyse og fortolkning af et relevant skønlitterært tekstmateriale og sagprosatekster. Argumentation: iagttagelser underbygges ved hjælp af dokumentation. Metode: analyse og fortolkning. Sprog: begreber og terminologi. Struktur: fokus på disposition og struktur
dansk
Personkarakteristikker Essay (engelsk)
engelsk, fransk
Opvarmnings-program
Sprog: begreber og terminologi. Struktur: fokus på disposition og struktur
idræt
Projektrapporter
Genre: introduktion til opgavetype. Struktur: fokus på disposition og struktur
nv, fysik, kemi, biologi, matematik, naturgeografi, samfundsfag, historie, billedkunst
Faglig/ videnskabelig skrivning
Oversættelse
Genre: introduktion
Alle sprog

Indsætningsøvelser
Grammatisk: sproglig korrekthed, ordbog. Sprog: tone, stil
Alle sprog

Resumé
Genre: introduktion. Grammatisk: sproglig korrekthed, ordbog. Sprog: tone, stil. Struktur: kronologi
Alle sprog

Artikler/ formidlings-skrivning skriftligheds-forløb & nv-formidling
Genre: introduktion til journalistisk skrivning. Struktur: at formulere fokus, at strukturere. Argumentation: redegørelse, data til understøttelse af udsagn. Introduktion til informations-søgning og citatteknik. Sprog: journalistisk sprog. Proces: processkrivning
dansk, biologi nv
formidlende skrivning
Læserbrev
Argumentation
Samfundsfag, dansk, engelsk
Kommenterende/ argumenterende skrivning
Tale
Argumentation
Samfundsfag
Genre-øvelse
Genre: bevidsthed om normer. Genreforventning. Proces: processkrivning
Engelsk dansk, tysk
Kreativ skrivning
Kreative skriveøvelser
Alle kompetencer
alle fag
Logbog
Proces: skriveprocessens tre skrivefaser
alle fag
Brugsskrivning - se i øvrigt idékatalog
Power Point
Genre: formidling. Struktur: disposition, udvælgelse og modtagervenlighed
alle fag
Mind map
Proces
alle fag
Portfolio
Genre: introduktion til selvevaluering, Argumentation: refleksion
Alle fag, billedkunst (visualiseringsopgaven)