Genrekatalog for skriftligt arbejde på Roskilde Gymnasium


Opgaver som læreren retter:
Rapport - den akademiske opgave (AT-rapport)
Matematikopgaver
Rapporter over dataindsamling, herunder feltarbejde (samfundsfag, naturgeografi, biologi, idræt)
Afleveringsopgaver (fysik, kemi, matematik) Regneopgaver med det formål at træne fagets tankegang og forståelse samt træne eksamensrelevante opgavetyper. Mest A- og B-niveau
Afleveringsopgaver (biologi)
Essays (dansk, fysik, kemi, filosofi)
Litterær artikel (dansk)
Billedanalyse (billedkunst, dansk, engelsk, spansk, fransk, tysk)
Essay (engelsk)
Kronik (dansk) (denne genre kan evt. anvendes i andre fag)
Dansk/historie-opgave (dansk, historie)
Oversættelse (alle sprog)
Resumé (alle sprog)
Delprøve 1: Træning af eksamensopgaver (engelsk)
Abstract (alle fag)
Personkarakteristikker (engelsk, fransk)
Ansøgninger, breve, cv (engelsk, tysk)
Indsætningsøvelser (alle sprog)
Genre-øvelser (engelsk, dansk, tysk)
Kreativ skriveøvelser (alle fag)
Billedbeskrivelse/billeddigt (engelsk, tysk)
Synopsis (alle fag i AT, KS, NF (udvidet disposition), samfundsfag, biologi)
Artikler/formidlingskrivning (dansk, engelsk, kemi, fysik, biologi, matematik, samfundsfag, andre fag kan inddrages)
Journalistisk skrivning (dansk, engelsk, spansk, fransk, tysk)
Html-side (alle fag)
Musikfaglig analyse (musik)
Opvarmningsprogrammet (idræt)
Blogs (alle fag)

Skriftligt arbejde som læreren ikke ser/retter:
Elever laver arbejdsspørgsmål/opgaver (alle fag)
Spil (alle fag)
Posters (alle fag)
Videoproduktioner (alle fag)
Tænkeskrivning (alle fag)
Hurtigskrivning (alle fag)
Rapportskema
Mindmap, begrebskort (alle fag)
Registreringsskrivning
Processkrivning (alle fag)
Brainstorming (alle fag)
Billedskrivning (alle sprogfag)
Læseformålsnoter (alle fag)

Evalueringsformer i skriftlighed:
Portfolio (alle fag)
Logbog (alle fag)
Problemformulering (alle fag)
Formulere faglige problemstillinger (alle fag)
Synopsis (alle fag)
Notater (erhvervsøkonomi, samfundsfag, historie)Skriftligt arbejde som læreren ikke ser/retter:
Elever laver arbejdsspørgsmål/opgaver (alle fag)
Spil (alle fag)
Posters (alle fag)
Videoproduktioner (alle fag)
Tænkeskrivning (alle fag)
Hurtigskrivning (alle fag)
Rapportskema
Mindmap, begrebskort (alle fag)
Registreringsskrivning
Processkrivning (alle fag)
Brainstorming (alle fag)
Billedskrivning (alle sprogfag)
Læseformålsnoter (alle fag)

Evalueringsformer i skriftlighed:
Portfolio (alle fag)
Logbog (alle fag)
Problemformulering (alle fag)
Formulere faglige problemstillinger (alle fag)
Synopsis (alle fag)
Notater (erhvervsøkonomi, samfundsfag, historie)