7-punktsmodellen


- at komme godt i gang med at formulere spørgsmål


 1. Hurtigskrivning i 5 minutter
 2. Hovedbudskabet i én sætning
 3. Sætningen til ét spørgsmål
 4. Alternative spørgsmål
 5. Diskussion og vurdering af spørgsmålene
 6. Valg af spørgsmål
 7. Forklaring og begrundelse for valget

Hvad kan modellen?
 • Kan bruges i alle fag/fagkombinationer til projektorienteret/problemorienteret arbejde.
 • Er god til at gøre en spontan og upræcis tematisk ide mere fokuseret og afgrænset.
 • Kan målrette skrivearbejdet vha. spørgsmål.
 • En metode der først er idegenerende (heuristik) og dernæst strukturerende (topik).

7-punktmodellen

1. Hurtigskrivning
Skriv i fuld fart om Fremtidens gymnasieskole i syv minutter, i hele sætninger. Du må ikke censurere eller stoppe op og gå tilbage og rette noget du har skrevet.
Hensigten er at du skal komme på ideer og udtrykke disse på skrift så spontant som de opstår i dit hoved.
Tænk evt. på at du taler med en meget interesseret modtager, hvis du går i stå.

2. At formulere hovedbudskabet i en sætning
Begynd evt. med:
- Det jeg prøver at få frem her er…
- Min hovedpointe er…
- Det vigtigste her er…
- Den røde tråd er…
- Det jeg præcist tænker er…
Pas på sætningen ikke bliver for lang. Det kunne nemlig tyde på at fokus er uklart.

3. Hovedbudskabet formuleret i et spørgsmål
Slet først formuleringer som ”det jeg prøver at få frem her er…”
Omformuler dernæst resten af din sætning til et spørgsmål.
Har du lavet en kompliceret sætning, er det muligt nogle led skal væk. Tænk det enkelt.
Selv om du ikke er helt tilfreds med dit spørgsmål, skal du blot lade det stå.

4. Alternative spørgsmål
Du skal nu formulere en række alternative spørgsmål til hovedspørgsmålet.
Prøv gerne at stille spørgsmålet på en overdreven, fræk eller meget naiv måde.
Prøv at stille spørgsmålet så konkret og simpelt som muligt.
Du kan prøve at anvende hv-ordene: hvem, hvad, hvorfor, hvordan, hvilket.
Prøv evt. at bytte om på spørgeordene og se om det kan hjælpe.
Formuler mindst 3 alternative spørgsmål – du kan evt. opdele spørgsmålene i hovedspørgsmål og underspørgsmål.

5. Diskussion og vurdering
Vend dig mod din sidemand og fremlæg jeres spørgsmål for hinanden.
Sammen skal I diskutere dem og vurdere hvilke, der er de bedste og hvorfor.

6. Vælg!
Du skal nu vælge dét af de alternative spørgsmål, som skal være grundlaget for det videre arbejde; som foreløbig hovedproblemstilling.
Du kan evt. lave nogle sidste forbedringer af spørgsmålet i lyset af samtalen med sidemanden.
Markér det valgte spørgsmål, fx ved understregning eller fed skrift. Skriv det gerne øverst på en ny side.
Du kan også overveje, hvordan nogle af dine alternative spørgsmål kan være med til at kvalificere dit hovedspørgsmål.

7. Forklaring og begrundelse
Du skal nu forklare dit spørgsmål og begrunde hvorfor det er værd at stille og at besvare i en synopsis.
Du kan evt. lave en hurtigskrivning i nogle minutter eller begynde med tre stikord.

Resultat: Du har nu et fokuseret og afgrænset hovedbudskab og en begrundelse for det.
Overvejelser:
- I AT/SRP: Man kan vælge at sætte en begrænsning på fag ind før øvelsen.
- Det kan også komme når man har skrevet sig ind på emnet/sagen, fx som respons i grupper: hvilke fag, kan/skal bruges til at besvare hovedproblemstillingen og de(t) valgte alternative spørgsmål.

Kilde: Karl Henrik Flyum: ”En praktisk innføring i Femavsnittsmetoden for fagskrivning” i Magelssen et al. (red): Skrivning i alle fag. Et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående uddannelse og Universitetet i Olso, 2008
Se artiklen her: http://folk.uio.no/khflyum/femavsnittsmetoden/080519-Nadderud-1.pdf