Flyum 5-punktsmetode


Karl Henrik Flyum
Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitet i Oslo. http://folk.uio.no/khflyum/jobbside.html

Kan bruges i alle fag til alle opgaver, der har en begyndelse, en midte og en slutning. Man ender med en kladde på et par sider i løbet af et modul.
En arbejdsmåde eller et skriveværktøj, som kan bruges i alle fag, når man trænger til at komme i gang med skrivetræning eller i gang med en opgave – eller hvis man er gået i stå.

Består grundlæggende af tre dele:
 • Et indledende afsnit hvor hovedtemaet præsenteres.
 • Derefter kommer tre afsnit, som præsenterer og underbygger hver sin hovedpointe.
 • Og til slut kommer et afsluttende afsnit med opsummering eller konklusion.

’How to’ i stikordsform:

 • 1: Skriv de tre første ord, der falder dig ind.
 • 2: Udvid de tre ord til tre sætninger.
 • 3: Skriv en indledningssætning og en afslutningssætning.
 • 4: Udvid de fem sætninger til fem afsnit.
 • 5: Korrektur.

Altså:

 • 1: tre ord
 • 2: tre sætninger
 • 3: en indlednings- og en afslutningssætning
 • 4: fem sætninger → fem afsnit
 • 5: Korrektur

Arbejdsgang:

1. led (2 min)
Kan du skrive tre ord?
Skriv de tre første ord, du kommer i tanke om, når du tænker på f.eks. Roskilde Gymnasium/novellen du skal analysere i engelsk/fotosyntese osv.

2. led (10 min)
Kan du skrive tre sætninger?
Skriv tre sætninger på baggrund af de tre stikord.
For det første
For det andet
For det tredje
På den ene side
På den anden side
På den tredje side
Nogle vil mene
Andre vil mene
Fælles er dog
Det vigtigste er
Men også vigtigt er
Og glem ikke
3. led (10 min)

Kan du finde på yderligere to sætninger?

Skriv et udkast til en indledningssætning og en afslutningssætning. Indledningssætningen skal gøre emnet nærværende for læseren. Afslutningssætningen skal samle det vigtigste til slut.

4. led (30 min)
Kan du udvide de fem sætninger til 5 afsnit?
 • Forklar og uddyb hvad du mener med hver enkelt sætning.
 • Hurtigskriv et par minutter.
 • Og hopla! Så er du kommet fra sætning til afsnit.

5. led (30 min)
 • Hænger det sammen?
 • Afsnit og overgange
 • Sætning til sætning
 • Afsnit til afsnit
 • Emnesætning
 • Forbindelsesord og sammenbindingsord
 • Almindelig korrektur: komma, stavning

Hvad kan den bruges til?
 • I gang med skriftlige afleveringer
 • Opsamling på gennemgået stof
 • Gennemgang af baggrundsstof
 • Repetition af emne
 • Dåseåber til emne/roman
 • Diskussionsafsnit i rapport
 • Rapport i samfundsfag
 • Dimissionsfesttale
 • Kronik

Fif: afstem tidsintervaller og indret i det hele taget forskriften, så den passer til dit fag/forløb/opgavetype.

Kilde: Karl Henrik Flyum: ”En praktisk innføring i Femavsnittsmetoden for fagskrivning” i Magelssen et al. (red): Skrivning i alle fag. Et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående uddannelse og Universitetet i Olso, 2008
Se artiklen her: http://folk.uio.no/khflyum/femavsnittsmetoden/080519-Nadderud-1.pdf