Brainstorming (alle fag)

At man i en gruppe kommer med indfald, tanker, associationer og ideer til et defineret emne, som kan være hvad som helst. Indfaldene osv. skrives usorteret ned.
Kan f.eks. bruges som optakt til et forløb eller som en måde at nærme sig en analyse og fortolkning af en tekst på.
Formål:
  • At eleverne inspirerer hinanden
  • At afdække/aktivere fælles viden
  • At formulere spørgsmål, undren og løse ender
Efter brainstormfasen arbejder man typisk videre med at sortere de indfald man har samlet, f.eks. i kategorier eller overskrifter.