Billedskrivning (alle sprogfag)

Billedskrivning eller Ekfrase-skrivning har sin oprindelse i Cooperative Learning tankegangen. Her anvendes det sociale aspekt til at opnå læring. Man kan eksempelvis vise et billede, der indeholder elementer/temaer, der kan være relevante for eksempelvis en tekstanalyse. Den ene elev er ”blind” (kigger væk), og den anden beskriver billedet i alle detaljer. Denne struktur er vigtig, da den beskrivende part tvinges til at formidle og dermed sætte ord på sin tavse viden. Komposition, farver og temaer beskrives. Herefter får ”den blinde” lov til at se billedet. Dernæst skal eleverne i fællesskab nedskrive et par sætninger som sammenfatter deres fælles ”billedanalyse”. Hvert par vælger en sætning, som de skriver på tavlen. Disse begreber bruges som igangsætter til det videre arbejde med teksten.