Billedanalyse (billedkunst, dansk, engelsk, spansk, fransk, tysk)

I billedsprog: træning i teori, i at bruge fagsprog, i at anvende analysemetoder (og være bevidst om, hvornår den ene anvendes frem for den anden). I sprogfag fokus på analyse og kommunikation.