Afleveringsopgaver (fysik, kemi, matematik)


Regneopgaver med det formål at træne fagets tankegang og forståelse samt træne eksamensrelevante opgavetyper. Mest A- og B-niveau.