Afleveringsopgaver (biologi)

Eleverne “løser en biologisk gåde”, idet de anvender deres teoretiske viden på en konkret situation.