Genre

Kompetencer

Fag (afh. af studieretning)

Søjle

Eksamensopgave
eksamensstrategi
alle fag med skriftlig eksamen
Faglig/ videnskabelig skrivning
Projektrapporter
Argumentation: problemformulering, anvendelse af data,figurer og illustrationer. Dokumentation. Argumentations-analyse. Diskussion. Sprog: terminologi. Struktur: Formalia
fysik, kemi, matematik, naturgeografi, samfundsfag, historie, musik, biologi, religion, billedkunst, SRP (alle fag, der deltager i SRP)

Essay (dansk)
Genre. Struktur: åben slutning. Sprog: Personlig stemme
Dansk, fysik, kemi, filosofi

Udstillingskatalog/ formidlingsark

Billedkunst B
Formidlende skrivning
Kreative skriveøvelser
Alle kompetencer
alle fag
Kreativ skrivning Brugsskrivning - se idékatalog