Genre

Kompetencer

Fag (afh. af studieretning)

Søjle

Non-fiktion analyse (eksamens-opgave)
Genre: analyse og fortolkning af sagprosa. Argumentation. Struktur: opgavens disposition. Sprog: fagterminologi, tone og stil
Engelsk
Faglig/ videnskabelig skrivning
Afleverings-opgaver
Genre: den logiske tankegang skal fremgå. Sprog: væsentligt, idet matematik har sit eget sprog. Argumentation: logisk ræsonnement. Metode: evne til at bruge den rette metode i den rette sammenhæng
matematik

Afleverings-opgaver

Fysik, kemi

Afleverings-opgaver

Samfundsfag

Afleveringsopgaver
Genre: analyse og fortolkning af et relevant skønlitterært og sagprosa tekstmateriale samt perspektivering. Argumentation: iagttagelser underbygges ved hjælp af dokumentation. Sprog: begreber og terminologi. Struktur: fokus på disposition og struktur. Noteapparat
Fransk, spansk
Faglig/ videnskabelig skrivning
Afleveringsopgaver
Metode. Argumentation. Sprog
Biologi

Projektrapporter
Argumentation: problemformulering, anvendelse af data, figurer og illustrationer. Dokumentation. Argumentationsanalyse se generelt Diskussion. Metode: vælge de rette metoder. Sprog: fagterminologi. Struktur: formalia
fysik, kemi, matematik, samfundsfag, histrorie, musik, biologi, SRO

Abstract
Genre: introduktion. Sprog: terminologi
Engelsk, SRO
Faglig/ videnskabelig skrivning
Synopsis
Genre: introduktion. Struktur: introduktion
Alle fag

Artikler/ formidlings-skrivning
Genre: journalistisk skrivning. Struktur: at formulere fokus, at strukturere. Argumentation: Argumentationsanalyse og diskussion. Sprog: journalistisk sprog
Alle fag
Formidlende skrivning
Posters
Argumentation: formidling
Alle fag
Argumentations-opgave
Argumentation
samfundsfag
Kommenterende/ argumenterende skrivning
Videoproduktioner, pod-cast, hjemmesider, blogs, wiki, google docs osv
Genre: formidling. Argumentation: kommunikations-situation
alle fag

Kreative skriveøvelser
Alle kompetencer
alle fag
Kreativ skrivning
Skriftlige øvelser
Argumentation: anvendelse af data, illustrationer, figurer og aflæsning af kort. Sprog: Fagets begreber, Metode: arbejde med fagets metoder
Naturgeografi
Brugsskrivning - se idekatalog