Genre

Kompetencer

Fag (afh. af studieretning)

Søjle

Journaler
Genre: rapport
biologi, kemi, fysik, naturgeografi, idræt
Faglig/ videnskabelig skrivning
Rapporter over eksperimenter herunder feltarbejde
Argumentation: Dokumentation på baggrund af data. Anvendelse af citater, figurer, illustrationer.. Sprog: fagets terminologi

Afleveringsopgaver
Genre: den logiske tankegang skal fremgå. Sprog: væsentligt, idet matematik har sit eget sprog. Argumentation: logisk ræsonnement
matematik

Afleveringsopgave
Genre: introduktion. Metode: problemstillinger
Samfundsfag

Litterær artikel
Genre: analyse og fortolkning af et relevant skønlitterært tekstmateriale samt perspektivering (dansk.) Argumentation: iagttagelser underbygges ved hjælp af dokumentation. Metode: analyse og fortolkning. Sprog: begreber og terminologi. Struktur: Fokus på disposition og struktur. Noteapparat
dansk
Faglig/ videnskabelig skrivning
Person-karakteristikker
fransk, tysk, spansk

Essay (engelsk)
engelsk

Grammatikopgave (eksamensopgave, delprøve 1)
Sprog: terminologi
engelsk

Projektrapporter
Argumentation: Formulering, anvendelse af data, figurer og illustrationer. Dokumentation. Sprog: fagterminologi. Struktur: formalia
fysik, kemi, biologi, matematik, samfundsfag, historie, musik,billedkunst c og b, dansk/ historieopgave, AT

Billedbeskrivelse/ -analyse
Genre: Analyse og fortolkning
Billedkunst, dansk, engelsk, spansk, fransk, tysk

Metode: analyse og fortolkning. Valg af analysemetode. Sprog: begreber og terminologi
Faglig/ videnskabelig skrivning
Artikler/ formidlingsskrivning
Genre: journalistisk skrivning. Struktur: at formulere fokus, at strukturere. Argumentation: data benyttes til understøttelse af udsagn. Introduktion til informationssøgning og citatteknik. Sprog: journalistisk sprog
Alle fag

Ansøgninger, breve, CV
Genre. Sprog
engelsk, tysk, spansk

Kronik
Genre: introduktion. Argumentation: redegørelse, argumentations-analyse, retoriske virkemidler, diskussion
Dansk
Formidlende skrivning
Argumentations-opgave
Argumentation
Samfundsfag
Brevkasse
Genre. Sprog
Fysik
Kommenterende/ argumenterende skrivning
Videoproduktioner, pod/vod-cast, hjemmesider, blogs, wiki, google dos osv.
Genre: formidling. Argumentation: Kommunikations-situation
alle fag
Kreative skriveøvelser
Alle kompetencer
alle fag
Kreativ skrivning
Tale papir
Struktur: Disposition, udvælgelse
alle fag
Brugsskrivning - se i øvrigt idékatalog