Skrivedag for alle 2.g'ere og 1. hf'ere på Roskilde gymnasium mandag d.12. december 2011

Skrivedag.jpg
Jeg skriver, altså er jeg… til skrivedag for alle 2.g'ere og 1. hf'ere på Roskilde gymnasium mandag d.12. december 2011

De har ikke skrevet stile, rapporter eller opgavesæt, men popsange, raptekster, kortprosa, "spoken words", populærvidenskabelige artikler, sjove historier, noveller, taler, politisk propaganda og new journalism. Meningen med dagen er da heller ikke, at man nødvendigvis skal blive bedre til at skrive de genrer, lærerne efter bedste evne forsøger at undervise i, men slet og ret bedre til at skrive.
Georg Metz, Morten Sabroe, Søren Ulrik Thomsen, Naja Marie Aidt og Tor Nørretranders alle er super gode til at skrive. Fælles for dem og andre gode skribenter, er, at de har et stort sprog, kender stoffet, er genrebevidste, ved hvad der rent håndværksmæssigt virker, og hvad der ikke virker, har kendskab til målgrupper, distribution osv. Alt sammen evner, man opdyrker ved at skrive meget.
Men fælles for dem alle er også, at de, længe før de kunne det hele, begyndte med at have lyst.
De havde lyst til at skrive, da de begyndte, de havde lyst til at skrive, da de udviklede alle de skrivekompetencer, som gør, at vi andre elsker at læse dem, og de har lyst til at skrive den dag i dag, når de udgiver noget nyt. Det er den lyst, som skrivedagen skulle vække eller stimulere. Man har selv valgt, hvad og hvordan man ville skrive og man er kun blevet bedømt at andre interesserede skribenter. Valget stod mellem ti workshopper, som hver har arbejdet med én af de ovennævnte genrer. Til hver workshop har været tilknyttet et par lærere, som har hjulpet, opmuntret og sparret, og så har der ellers været dømt fri skrivning. Ud af arbejdet i de ti workshopper er der kommet en række tekster, som er flotte, talentfulde, rørende, skarpe, smukke, kloge, ærlige, og som først og fremmest er gennemsyret af lyst. Vi bringer et udvalg af de bedste, men der er masser af lige så gode tekster, som der bare ikke har været plads til her.

Skrivning i gymnasiet er lang fra altid "kun til lyst" men lige i dag er den faktisk.
God fornøjelse! Skrivegruppen